ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: “Νεοι – Ηγέτες του Ψηφιακού Κόσμου”

Στόχος Έργου και Μεθοδολογία
Εργαλεία

Το έργο χρηματοδοτείται απο τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου κάτω απο πρόγραμμα «RECOVER20»

[Αρ. Φακέλου: 14.05.001.1/128]